گزارش ذخیره

4 اصطلاح انگلیسی با تاریخ (+گردش شهر میلان!)


کانال پی او سی کانال پی او سی
١,٢١٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠٠/٠٩/٢٤ (٢ سال قبل)

00:00 مقدمه
01:00 Im History
02:28 The rest is history
05:00 To be history
10:09 مرور

فرستادن