گزارش ذخیره

روز آزمون تافل، 5 راه برای کاهش استرس


کانال آمادگی تافل کانال آمادگی تافل
٣٦٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٨/١٠/٢٩ (٤ سال قبل)

00:00 مقدمه
01:07 آیا می توانید اضطراب را از بین ببرید
01:30 آماده کردن
01:56 چرا آمادگی مهم است
02:46 شرایط آزمون
03:09 آماده سازی
04:09 تصاویر
05:20 هیجان
06:40 روی لحظه تمرکز کنید
08:30 خلاصه

فرستادن