گزارش ذخیره

برکنهد انگلیسی: نحوه گوش دادن و یادداشت برداری برای تافل


کانال آمادگی تافل کانال آمادگی تافل
٣٦٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٩/٠٣/٢٧ (٣ سال قبل)

00:00 مقدمه
01:48 بار شناختی
03:22 مسائل رایج
04:09 چرا تافل
07:24 نکاتی برای استفاده شما
09:20 ایده های مفید
14:12 اختصارات
15:36 نمادها
20:46 ترکیب یادداشت برداری و گوش دادن
20:57 تمرین
22:07 منابع شنیداری
26:42 گوش کنید و یادداشت برداری نکنید
28:01 گوش کن و ترجمه کن
37:54 گوش دادن و درک کردن
43:35 متن
45:30 طول می کشد

فرستادن