گزارش ذخیره

اصطلاحات در انگلیسی: "Bird"


کانال انگلیسی با جیمز کانال انگلیسی با جیمز
٤,٦٠٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٨٧/٠٩/٣٠ (١٤ سال قبل)

فرستادن