گزارش ذخیره

تمرین اسپیکینگ آیلتس: با ونسا و جسیکا


کانال انگلیسی با ونسا کانال انگلیسی با ونسا
٤,٦٥٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٤/١٢/١١ (٨ سال قبل)

00:00 مقدمه
00:27 آیلتس چیست؟
00:39 آیلتس آکادمیک در مقابل جنرال
02:28 چرا آیلتس بگیریم
05:08 سوالات عمومی شخصی
05:18 گفتار چرخشی طولانی
05:54 مزایا و معایب
07:34 وناس جاب
07:55 چگونه شغل من تغییر خواهد کرد
11:04 استراتژی تست
11:47 عبارات طبیعی
14:00 عبارات طبیعی
15:00 تایمر
17:54 چطوری اینو پر کنم
19:30 یک شخص را توصیف کنید
20:37 یک داستان بگویید
22:29 با دانش آموزان تمرین کنید
23:00 آیا دانش آموزان باید پاسخ های خود را تمرین کنند
23:38 ممتحن سوالات زیادی دارد
24:53 سوالات واقعی آیلتس را تمرین کنید
25:59 خلاصه
26:24 مقدمه سوال
27:00 سوال
29:20 صحبت کردن قسمت 3
30:24 انرژی آیلتس
31:28 آیلتس سه کلید
31:55 برنامه درسی
33:36 بررسی ها
34:33 برگزاری دوره
35:29 آیلتس سه کلید
37:10 جایزه اسپیکینگ آیلتس

فرستادن