گزارش ذخیره

آیا تکامل انسان در حال افزایش است یا کندتر شدن؟ - لارنس هرست


کانال تد کانال تد
١٨,٠٠٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٩/٠٧/٠١ (٣ سال قبل)

مطالب علمی و آموزشی کوتاه و مفید به زبان انگلیسی
فرستادن