گزارش ذخیره

3 روش برتر برای بهبود تسلط شما: درس انگلیسی پیشرفته


کانال انگلیسی با ونسا کانال انگلیسی با ونسا
٤,٦٥٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٥/٠٩/٣٠ (٦ سال قبل)

00:00 مقدمه
00:55 ثبات
02:08 خوش به حال خودت
03:58 بلند خواندن

فرستادن