گزارش ذخیره

از این کلمات انگلیسی آمریکایی در بریتانیا استفاده نکنید! شما می توانید بی ادب باشید!


کانال آموزش انگلیسی با سریال کانال آموزش انگلیسی با سریال
٦,٤٦٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٩/٠٨/١٥ (٣ سال قبل)

00:00 مقدمه
01:12 Thick
02:02 Randy
02:48 Pans
06:27 fanny
08:02 knob
09:08 shag
10:15 tarte
11:20 Muppet

فرستادن