گزارش ذخیره

Hard یا hardly؟ Late یا lately؟ Short یا shortly؟ | اشتباهات رایج در زبان انگلیسی


کانال آنگلو لینک کانال آنگلو لینک
١,٣٥٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٩/١١/٢٠ (٢ سال قبل)

00:00 مقدمه
01:02 نمایه محتوا
01:33 مسابقه "خود را بیازمایید".

فرستادن