گزارش ذخیره

آیا آب تمیزمان تمام شده است؟ - بالشر سینگ سیدو


کانال تد کانال تد
١٨,٠٠٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٧/٠٩/١٥ (٥ سال قبل)

مطالب علمی و آموزشی کوتاه و مفید به زبان انگلیسی

00:00 مقدمه
00:39 آیا ممکن است آب ما تمام شود؟
01:19 منابع آب
02:37 مصرف آب

فرستادن