گزارش ذخیره

آیا هوش مصنوعی می تواند ذهن خود را داشته باشد؟ - انگلیسی در 6 دقیقه


کانال آموزش انگلیسی بی بی سی کانال آموزش انگلیسی بی بی سی
٤,٧١٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠١/١١/٠٦ (١ ماه قبل)

فرستادن