گزارش ذخیره

چرا طول عمر حیوانات اینقدر متفاوت است؟ - ژائو پدرو د ماگالهاس


کانال تد کانال تد
١٨,٠٠٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٦/٠١/١٥ (٦ سال قبل)

مطالب علمی و آموزشی کوتاه و مفید به زبان انگلیسی
فرستادن