گزارش ذخیره

تا حالا شده؟ (تجربه شما) | تمرین زبان انگلیسی - مارک کولک


کانال مارک کولک کانال مارک کولک
٨٦٢,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠١/١١/٢٥ (١ سال قبل)

00:00 مقدمه
00:43 تا حالا شده؟
09:39 شما چی فکر میکنید؟

فرستادن