گزارش ذخیره

روشی که می تواند تقریباً هر چیزی را "ثابت کند" - جیمز a. اسمیت


کانال تد کانال تد
١٨,٠٠٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠٠/٠٥/١٤ (٢ سال قبل)

مطالب علمی و آموزشی کوتاه و مفید به زبان انگلیسی
فرستادن