گزارش ذخیره

11 روش مختلف برای گفتن "Thank You" مانند یک بومی - فرهنگ شکرگزاری آمریکایی با سریال فرندز


کانال آموزش انگلیسی با سریال کانال آموزش انگلیسی با سریال
٦,٤٦٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٧/٠٩/٠٢ (٥ سال قبل)

فرستادن