گزارش ذخیره

مکالمه انگلیسی در تولد - تمرین روزانه انگلیسی صحبت كردن


کانال دوره مکالمه کانال دوره مکالمه
١,٦٦٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠١/٠٦/٠٨ (١ سال قبل)

00:00 مقدمه
00:18 تولدت مبارک
02:07 طرح
03:22 تزیین
06:40 ویدئو

فرستادن