گزارش ذخیره

5 کلمه انگلیسی جالب که اغلب توسط افراد بومی استفاده می شود


کانال پاپا کانال پاپا
١,٥٣٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٨/١٢/٢٣ (٣ سال قبل)

فرستادن