گزارش ذخیره

نکات دستور زبان انگلیسی: نحوه استفاده از "Allow"، "Permit" و "Let" در جمله


کانال پی او سی کانال پی او سی
١,٢١٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠٠/٠٧/١٦ (٢ سال قبل)

00:00 مقدمه
02:15 Allow Let
02:50 Passive forms
03:29 Allow Permit and Let
05:34 Passive Form

فرستادن