گزارش ذخیره

رایتینگ تافل: 5 راه برای شروع مقاله


کانال آمادگی تافل کانال آمادگی تافل
٣٦٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠١/٠٦/٢٣ (١ سال قبل)

00:00 مقدمه
01:44 مترادف های مفید
02:36 مقاله مستقل
04:04 اشتباه

فرستادن