گزارش ذخیره

تلفظ انگلیسی | صدای D: Dog


کانال سنترال کانال سنترال
١٤,٣٠٠ دنبال کننده ١٣٩٢/١٢/٠٥ (٩ سال قبل)

00:00 مقدمه
00:22 چالش های رایج
00:37 تفاوت
01:04 چگونه تمرین کنیم

فرستادن