گزارش ذخیره

آیا مردم می توانند روی دیوارها راه بروند؟


کانال داگ و آموزش انگلیسی کانال داگ و آموزش انگلیسی
٦١٦,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠٠/٠١/٠٢ (٢ سال قبل)

00:00 مقدمه
01:42 چگونه حیوانات به دیوارها می چسبند
02:45 آیا انسان ها می توانند روی دیوارها راه بروند
03:56 آیا گکوها می توانند روی دیوارها راه بروند؟
04:37 چگونه گکوها به دیوارها می چسبند

فرستادن