گزارش ذخیره

چرا دولت ها نمی توانند مقدار نامحدودی پول چاپ کنند؟ - جاناتان اسمیت


کانال تد کانال تد
١٨,٠٠٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠٠/٠٤/٢٤ (٢ سال قبل)

مطالب علمی و آموزشی کوتاه و مفید به زبان انگلیسی

00:00 مقدمه
00:32 این پول از کجا آمده است
01:15 چرا
02:16 خرید اوراق قرضه

فرستادن