گزارش ذخیره

اشتباهاتی که افراد بومی در زبان انگلیسی مرتکب می شوند | شما هم باید آنها را حل کنید!


کانال لینگومارینا کانال لینگومارینا
٧,١٨٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠٠/٠٨/١٢ (٢ سال قبل)

00:00 دانشجو در مقابل بومی
00:48 ابتدا قوانین را یاد بگیرید، سپس یاد بگیرید چگونه آنها را بشکنید
01:08 Is VS are
02:05 Less VS fewer
03:04 Good VS well
03:52 هر کدام به یک فعل به شکل مفرد نیاز دارند
04:46 سوالات
05:34 آیا شما باید این اشتباهات را انجام دهید
06:27 هر جمله باید موضوعی داشته باشد

فرستادن