گزارش ذخیره

آموزش زبان انگلیسی - درس 5: صحبت کردن در مورد کار خود به زبان انگلیسی | گفت و گوی انگلیسی


کانال انگلیسی تجاری کانال انگلیسی تجاری
٣٩٥,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٥/٠٦/٢٧ (٧ سال قبل)

فرستادن