گزارش ذخیره

چگونه عبارات رایج انگلیسی را بیان کنیم! مکالمه کوتاه قسمت 1


کانال اممم انگلیش کانال اممم انگلیش
٥,٣١٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٧/٠٩/٠٩ (٥ سال قبل)

00:00 مقدمه
00:22 چرا این مهم است
02:39 سلام انگلیسی
02:54 اوضاع چطوره؟
05:15 من در مورد شما زیاد شنیده ام!
09:08 چه کاره ای؟ نه زیاد!/هیچ چیز زیاد!
14:35 درخواست اما - در یک درس چه چیزی را دوست دارید؟
15:21 تمرین اضافی - خارج از استودیو
15:41 آن را راه اندازی کنید
18:08 یک لحظه صبر کن
20:01 زمان ما در حال اتمام است

فرستادن