گزارش ذخیره

اتومبیل های خودران چگونه «دیدن» را انجام می دهند؟ - ساجان ساینی


کانال تد کانال تد
١٨,٠٠٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٨/٠٢/٢٣ (٤ سال قبل)

مطالب علمی و آموزشی کوتاه و مفید به زبان انگلیسی
فرستادن