گزارش ذخیره

در اتاق خواب - Is this your? / Are these your? | تمرین زبان انگلیسی - مارک کولک


کانال مارک کولک کانال مارک کولک
٨٦٢,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠٢/٠١/٠٦ (٢ ماه قبل)

00:00 مقدمه
00:28 در اتاق خواب
03:40 گفتگو

فرستادن