گزارش ذخیره

چگونه در مورد آخر هفته خود صحبت کنید


کانال کلاس انگلیسی 101 کانال کلاس انگلیسی 101
٧,١٤٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠١/٠٨/٠١ (١١ ماه قبل)

00:00 مقدمه
00:28 چگونه در مورد آخر هفته خود صحبت کنید
00:44 نحوه شمارش 0 تا 100
00:56 50 فعل رایج
01:10 معامله ماه

فرستادن