گزارش ذخیره

نحوه نوشتن انشا به زبان انگلیسی (انشا نویسی در 9 مرحله ساده)


کانال 7 ای اس ال کانال 7 ای اس ال
٢,٢٢٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٩/٠٣/١٩ (٣ سال قبل)

00:00 مقدمه
01:45 مراحل نوشتن مقاله
05:35 ساختار مقاله

فرستادن