گزارش ذخیره

انگلیسی آمریکایی: Reductions و Linking برای کاهش لهجه


کانال انگلیسی با راشل کانال انگلیسی با راشل
٤,٦٠٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠٢/٠١/٢٩ (١٠ ماه قبل)

00:00 معرفی
00:32 یک ویدیو ضبط کنید و ما بازخورد می دهیم
02:13 نمونه ویدیوهایی که دفعه قبل ساختم (امشب میخوای چیکار کنی؟)
14:36 مشترک شوید و به آکادمی من بپیوندید

فرستادن