گزارش ذخیره

زبان انگلیسی شما در چه سطحی است ؟ در این آزمون شرکت کنید (b1 , b2)


کانال پی او سی کانال پی او سی
١,٢١٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠٢/٠١/١٠ (١١ ماه قبل)

00:00 بیا یه تست بزنیم
01:01 پیش متوسط ​​(B1)
07:40 متوسط-بالا متوسط ​​(B2)

فرستادن