گزارش ذخیره

تلفظ انگلیسی | صدای CH : Chair


کانال سنترال کانال سنترال
١٤,٣٠٠ دنبال کننده ١٣٩٢/١٢/٠٥ (٩ سال قبل)

00:00 مقدمه
00:50 تمرین
01:26 ترکیبی

فرستادن