گزارش ذخیره

اگر کسی در اطراف شما خوب انگلیسی صحبت نمی کند، چگونه انگلیسی را تمرین کنید (بهترین نکات)


کانال انگلیسی با لوسی کانال انگلیسی با لوسی
٨,٨٩٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٨/١٠/٢٥ (٣ سال قبل)

00:00 مقدمه
00:35 به یک باشگاه زبان بپیوندید
02:14 لینگو به اسپرینت
05:09 به رادیو گوش کن
07:00 سخنرانان بومی را پیدا کنید
08:21 یک شریک زبان پیدا کنید
09:45 ابزار تلفظ
10:37 با خودت صحبت کن
11:24 خودت ضبط کن

فرستادن