گزارش ذخیره

چه چیزی باعث تشنج می شود و چگونه می توانیم آنها را درمان کنیم؟ - کریستوفر ای. گاو


کانال تد کانال تد
١٨,٠٠٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠٠/٠٥/١٢ (٢ سال قبل)

مطالب علمی و آموزشی کوتاه و مفید به زبان انگلیسی
فرستادن