گزارش ذخیره

5 نکته برای افزایش اعتماد به نفس در زبان انگلیسی


کانال موفقیت در مکالمه کانال موفقیت در مکالمه
٢,٣٥٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠٠/٠٥/٢٣ (٢ سال قبل)

00:00 خوش آمدی
02:52 نکته شماره 1 چالش های کوچک
05:10 نکته شماره 2 به منطقه آرامش خود فشار بیاورید
06:44 نکته 3 آماده و تمرین کنید
10:48 اپلیکیشن موبایل السا
14:06 نکته 4 هویت
16:55 نکته 5 مقایسه نکنید

فرستادن