گزارش ذخیره

تست لیسنینگ a1 - قسمت 3 | آزمون گوش دادن به زبان انگلیسی


کانال مرکز یادگیری زبان کانال مرکز یادگیری زبان
١٥٣,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠٢/٠١/٢٨ (١٠ ماه قبل)

00:00 معرفی
00:29 قسمت 1
04:00 قسمت 2
07:22 قسمت 3
11:06 قسمت 4
14:17 امتیاز خود را به اشتراک بگذارید

فرستادن