گزارش ذخیره

انگلیسی در یک دقیقه: کلمات گیج کننده


کانال انگلیسی با جیمز کانال انگلیسی با جیمز
٤,٦٠٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠٠/٠٦/١٥ (٢ سال قبل)

00:00 مقدمه
01:50 'Add' یا 'ad'
03:24 'Bee' یا 'be' یا 'B'
04:37 'Bare' یا 'bear' یا 'beer'
06:16 تمرین
12:58 More common homonyms

فرستادن