گزارش ذخیره

20 سریال بریتانیایی برای یادگیری زبان انگلیسی - سطح مبتدی تا پیشرفته


کانال انگلیسی با لوسی کانال انگلیسی با لوسی
٨,٨٩٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٩/٠١/٢٧ (٣ سال قبل)

00:00 مقدمه
02:42 مبتدی
05:54 قبل متوسط
07:42 متوسط
19:25 توصیه های پیشرفته

فرستادن