گزارش ذخیره

200 کلمه متضاد را به زبان انگلیسی بیاموزید تا واژگان انگلیسی خود را تقویت کنید


کانال استودیو جیمز کانال استودیو جیمز
٥٧٤,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠١/٠٩/٠١ (١ سال قبل)

فرستادن