گزارش ذخیره

50 عبارت رایج انگلیسی برای استفاده در مکالمه


کانال انگلیسی با لوسی کانال انگلیسی با لوسی
٨,٨٩٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٨/٠٧/٢٤ (٣ سال قبل)

00:00 مقدمه
02:53 چطور هستید
04:53 هر زمان
05:31 من نمی دانم
06:15 موافقت
08:14 پایان دادن به یک مکالمه
09:11 خداحافظی کردن

فرستادن