گزارش ذخیره

صحبت کردن خود را برای آزمون های انگلیسی با هادر بهبود بخشید


کانال آمادگی تافل کانال آمادگی تافل
٣٦٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠٠/٠٤/١٥ (١ سال قبل)

00:00 مقدمه
00:47 معرفی هادر شمش
02:10 چگونه راحت تر و طبیعی تر انگلیسی صحبت کنیم
04:52 چگونه مانند یک بازیگر صحبت کردن را تمرین کنیم
07:10 چگونه استرس آزمون تافل و آیلتس را مدیریت کنیم؟
13:12 نحوه تمرین اسپیکینگ برای تافل یا آیلتس در خانه
18:00 اگر صدای صدای خود را دوست ندارید چه باید بکنید؟
21:55 چگونه انگیزه خود را حفظ کنید
25:00 اهمیت چرایی و تجسم موفقیت در آزمون انگلیسی
27:40 ابزارها و برنامه هایی برای تمرین صحبت کردن در خانه
31:50 شرکت کنندگان در آزمون های تافل و آیلتس چه زمانی باید روی تلفظ کار کنند

فرستادن