گزارش ذخیره

آیا انرژی های تجدیدپذیر 100% می توانند جهان را تامین کنند؟ - فدریکو روزی و رنزو روزی


کانال تد کانال تد
١٨,٠٠٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٦/٠٩/١٦ (٦ سال قبل)

مطالب علمی و آموزشی کوتاه و مفید به زبان انگلیسی
فرستادن