گزارش ذخیره

چگونه مانند نویسنده پرفروش جیمی برنتال بنویسیم - زبان انگلیسی


کانال تد کانال تد
١٨,٠٠٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠١/٠٥/٢٧ (١ سال قبل)

مطالب علمی و آموزشی کوتاه و مفید به زبان انگلیسی

00:00 مقدمه
00:57 تنظیمات
01:52 کستینگ
03:00 سرنخ

فرستادن