گزارش ذخیره

چگونه واکسن‌های کووید-19 به سرعت ایجاد شدند - کیتلین ساتلر و الیزابت وین


کانال تد کانال تد
١٨,٠٠٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠٠/٠٥/٢٦ (٢ سال قبل)

مطالب علمی و آموزشی کوتاه و مفید به زبان انگلیسی
فرستادن