گزارش ذخیره

3 مورد از بهترین سخنرانی های تد برای یادگیری زبان انگلیسی


کانال آموزش انگلیسی با سریال کانال آموزش انگلیسی با سریال
٦,٤٦٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠١/٠٣/١٧ (١ سال قبل)

00:00 مقدمه
01:50 سایمون سینک
03:23 چرا سازمان شما وجود دارد؟
07:50 آسیب پذیری
09:00 شایسته
12:40 زبان جهانی
16:09 امتحان

فرستادن