گزارش ذخیره

چرا باید "تلماسه" اثر فرانک هربرت را بخوانید؟ - دن کوارتلر


کانال تد کانال تد
١٨,٠٠٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٨/٠٩/٢٦ (٤ سال قبل)

مطالب علمی و آموزشی کوتاه و مفید به زبان انگلیسی
فرستادن