گزارش ذخیره

نکات شماره 4 مصاحبه شغلی - شما استخدام شده اید | یادگیری زبان انگلیسی


کانال کانسیل بریتیش کانال کانسیل بریتیش
٥٧٣,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٨٩/٠٦/١٧ (١٣ سال قبل)

00:00 مقدمه
01:21 مدیریت افراد
01:40 بررسی عملکرد
02:20 سوالات

فرستادن