گزارش ذخیره

صحبت در مورد اسرار و ناشناخته ها به زبان انگلیسی - درس زبان انگلیسی


کانال آکسفورد آنلاین کانال آکسفورد آنلاین
٢,٨٥٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٩/١١/١٧ (٢ سال قبل)

00:00 مقدمه
01:01 یک معمای حل نشده
06:04 کشتی ارواح
10:32 او باید پریده باشد

فرستادن