گزارش ذخیره

یادگیری زبان انگلیسی با موسیقی - Shape of You (اد شیران)


کانال آموزش انگلیسی با سریال کانال آموزش انگلیسی با سریال
٦,٤٦٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٥/١٢/٠٢ (٦ سال قبل)

00:00 مقدمه
01:57 درس
08:13 دیگر

فرستادن