گزارش ذخیره

با این طرح ، زبان انگلیسی خود را در 30 روز بهبود دهید


کانال لینگومارینا کانال لینگومارینا
٧,١٨٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠٠/٠١/١١ (٢ سال قبل)

00:00 درباره ماراتن یادگیری انگلیسی ما
00:44 روز 0
01:46 روز 1
03:00 روز 2
03:52 روز 3
04:20 روز 4
04:59 روز 5
05:29 روز 6
06:05 روز 7
06:27 روز 8
07:16 روز 9
07:38 روز 10
08:15 روز 11
09:11 روز 12
09:41 روز 13
11:22 روز 14

فرستادن